محصولات چدنی

 • فیلتر

 • جنس

  چدنی

 • زاویه

  11.25 درجه

  22.5 درجه

  45 درجه

  90 درجه

 • نوع اتصال

  پلی‌اتیلن

 • نوع کاربرد

  اتصال

  محصول جانبی

  دریچه

اتصالات چدنی

فلنج ساکت

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

کلار بولتد گلند

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

سه راه سه سر فلنج

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

فلنج اسپیگات

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

زانو دو سر فلنج 11.25 درجه

جنس چدنی
زاویه 11.25 درجه
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

زانو دو سر فلنج 22.5 درجه

جنس چدنی
زاویه 22.5 درجه
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

زانو دو سر فلنج 45 درجه

جنس چدنی
زاویه 45 درجه
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

زانو دو سر فلنج 90 درجه

جنس چدنی
زاویه 90 درجه
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

تبدیل دو سر فلنج

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

بلک فلنج

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

لوله تطویل

جنس چدنی
اتصالات چدنی

فلنج ساکت (لوله پلی‌اتیلن)

جنس چدنی
نوع اتصال پلی‌اتیلن
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

کلار بولتد گلند (لوله پلی‌اتیلن)

جنس چدنی
نوع اتصال پلی‌اتیلن
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

بولتد گلند ناف فلنج (لوله پلی‌اتیلن)

جنس چدنی
نوع اتصال پلی‌اتیلن
نوع کاربرد اتصال
اتصالات چدنی

درپوش ساکت (لوله پلی‌اتیلن)

جنس چدنی
نوع اتصال پلی‌اتیلن
نوع کاربرد اتصال
دریچه‌های چدنی

دریچه کنتور A15

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
دریچه‌های چدنی

دریچه کنتور C250

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
دریچه‌های چدنی

دریچه منهول

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
دریچه‌های چدنی

دریچه انشعاب فاضلاب

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
دریچه‌های چدنی

دریچه آتش‌نشانی

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
دریچه‌های چدنی

دریچه شیرخط

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
محصولات جانبی چدنی

سرویس کلامپ لوله‌های چدنی

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
نوع کاربرد محصول جانبی
محصولات جانبی چدنی

محفظه چدنی

جنس چدنی
نوع کاربرد محصول جانبی
محصولات جانبی چدنی

پایه شیر انشعاب چدنی

جنس چدنی
نوع کاربرد محصول جانبی
محصولات جانبی چدنی

کولکتور چدنی آب

جنس چدنی
نوع کاربرد محصول جانبی