پایه شیر انشعاب چدنی

پایه شیر انشعاب چدنی

تعریف و کاربرد

نشیمنگاه شیر انشعاب جهت جلوگیری از چرخش شیر هنگام باز و بستن شیر و جلوگیری از نشست و پایین رفتن شیر انشعاب. قابل ارائه برای انشعابات ½ الی 2 اینچ. تولید شده چدن داکتیل بر اساس استاندارد DIN1693. دارای کفه‌ای مشبک جهت تثبیت بهتر در خاک.

نام‌های رایج

پایه شیر انشعاب / پایه محفظه / پایه شیر محفظه

شماره سریال

D10024

جنس چدنی
نوع کاربرد محصول جانبی

 

ابعاد

Size

(Inch)

ابعاد پایه

L×D

عمق نشیمنگاه

H

آکس تیغه‌های نگهدارنده شیر A

قطر محیطی نشیمنگاه d

½110×110255448
¾120×120266053
1135×135257060
¼ 1 -½ 1220×22028115100
2250×22030132113