کلار بولتد گلند (لوله پلی‌اتیلن)

کلار بولتد گلند (لوله پلی‌اتیلن)

تعریف و کاربرد

به عنوان رابط در اتصال دو لوله و همچنین برای تعمیرات لوله هنگام ترکیدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531. استاندارد ریخته‌گری بر اساس DIN EN 1693.

نام‌های رایج

کولار / کولار بولتد گلندی / رابط دو سر ساکت

نکات کلیدی

هنگام استفاده می‌بایست سطح مقطع برش خورده ترجیحا لوله دارای برش صاف و عمود باشد. جهت آب‌بندی قسمت بولتدی که به لوله داخل متصل می‌شود از واشر بولتد گلندی به همراه بولتد گلندی استفاده می‌شود. دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود براساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.

شماره سریال

D10013

جنس چدنی
نوع اتصال پلی‌اتیلن
نوع کاربرد اتصال
 

ابعاد

DN

d

L

e

6364.0-70.01907
9094.0-98.02157
110114.0-120.02107.2
160165.0-168.02807.8
200204.0-210.03058.5
250255.0-260.03509
315320.0-325.03909.6