سرویس کلامپ لوله‌های چدنی

سرویس کلامپ لوله‌های چدنی

ویژگی‌ها

جهت انشعاب‌گیری از لوله اصلی بدون قطع آب استفاده می‌گردد. قابل ارائه در سایزهای 60 الی 400 برای کلیه سایزهای انشعابات. کفی‌ها از جنس چدن داکتیل براساس استاندارد DIN 1693. رزوه‌ها بر اساس استاندارد AWWA C800. کرپی‌ها از جنس آهن و یکپارچه بدون جوش. خارج از ملك مشترک و مدفون، نصب شده روی لوله.

نام‌های رایج

سرویس کلامپ / کمربند انشعاب / زینچه

شماره سریال

D10022

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه
نوع کاربرد محصول جانبی

 

ابعاد کفی

ابعاد کرپی

سایز اصلی لوله

سایز انشعاب قابل ارائه (inch)

L

D

H

L1

D1

H1

d

60½ الی 11358850809616014
80½ الی ½ 114598508012017514
100½ الی 217294578514017514
150½ الی 2255110788521022514
200½ الی 2295100919023529514
250½ الی 237011511010029531014
300½ الی 240011510010035536014
350½ الی 247511510510040542516
400½ الی 253511510510046550016
  • حداقل طول رزوه و گپ کمربندها برابر با طول رزوه دنده ورودی شیر اتصال به شبکه مولر می‌باشد.