کلار بولتد گلند

کلار بولتد گلند

تعریف و کاربرد

به عنوان رابط در اتصال دو لوله و همچنین برای تعمیرات لوله هنگام ترکیدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531. استاندارد ریخته‌گری بر اساس DIN EN 1693.

نام‌های رایج

کولار / کولار بولتد گلندی / رابط دو سر ساکت

نکات کلیدی

به هنگام استفاده می‌بایست سطح مقطع برش خورده لوله دارای برش صاف و عمود باشد. جهت آب‌بندی قسمت بولتدی که لوله داخل اتصال می‌شود، از واشر بولتد گلندی به همراه بولتد گلند استفاده می‌شود. دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود براساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.

شماره سریال

D10002

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال

 

ابعاد

 

ابعاد

سایز

L

d

e

سایز

L

d

e

6020087735030539510.2
80225104740030543510.8
1002501257.250036053512
1502601857.860040064013.2
2002702398.470043074014.4
250300280980050084515.6
3002703409.690055094516.8