کولکتور چدنی آب

کولکتور چدنی  آب

تعریف و کاربرد

جهت تقسیم انشعاب در ملك‌های 2 واحد به بالا. تولید شده از جنس چدن داکتیل بر اساس استاندارد DIN 1693. رزوه‌ها بر اساس استاندارد AWWA C800.

نام‌های رایج

کولکتور / مقسم آب

شماره سریال

D10025

جنس چدنی
نوع کاربرد محصول جانبی

 

ابعاد

تعداد خروجی

قطر داخلی کولکتور D (mm)

فاصله مرکز تا مرکز خروجی‌ها

 I (mm)

قطر انشعاب خروجی 

d2 (inch)

قطر انشعاب 

d1 (inch)

طول کولکتور 

L (mm)

21150½¾250
3¾380
4¾550
5½ 11760
61920
7½ 11070
8½ 11220