فلنج اسپیگات

فلنج اسپیگات

تعریف و کاربرد

جهت تامین فاصله میان لوله و شیر و یا اتصال فلنج‌دار استفاده می‌شود. استاندارد فلنج بر اساس DIN EN 1092 – 2. استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531. استاندارد ریخته‌گری بر اساس DIN EN 1693.

نام‌های رایج

فلنج اسپیگات / اسپیگات / لوله یک سر فلنج

نکات کلیدی

قسمت ساده می‌بایست عاری از هر گونه مک و انحنا باشد. جهت آب‌بندی قسمت فلنج‌دار از واشر تخت لاستیک یا منجیت‌دار استفاده می‌شود. دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود براساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.

شماره سریال

D10004

جنس چدنی
نوع کاربرد اتصال
 

ابعاد

 

ابعاد

سایز

L

I

e

سایز

L

I

e

80350215740050027010.8
1003502257.250052028012
1504102257.860056029013.2
2004102308.470060031014.4
250410240980060033015.6
3005052509.690060033016.8
35046026010.2100070033017.5