دریچه شیرخط

دریچه شیرخط

تعریف و کاربرد

جهت دسترسی به شیر خط نصب شده مدفون در سطح معابر عمومی.

ویژگی‌ها

تولید و تست بر اساس استاندارد .BS EN124 Class B125 استاندارد ریخته‌گری بر اساس DIN EN 1693. پوشش مناسب با ضخامت 250 میکرون با طیف رنگی دلخواه مشتری. استفاده از پیچ و پین فولادی در اتصال درب و بدنه دریچه با پوشش گالوانیزه گرم.

نام‌های رایج

دریچه شیر خط / دریچه 5/6×5/5 / دریچه 20×20

شماره سریال

D10021

جنس چدنی
نوع کاربرد دریچه

فشار تست

فشار ایمن

ابعاد ورودی

ارتفاع

طول × عرض

CO

21 تن12.5 تن190×170160295×265125