محفظه چدنی

محفظه چدنی

تعریف و کاربرد

جهت هدایت آچار محفظه به شیر انشعاب مدفون استفاده می‌گردد. قابل ارائه برای انشعابات ½ اینچ الی 2 اینچ. کلاهک و بدنه از جنس چدن خاکستری بر اساس استاندارد DIN1691. لوله داخلی از جنس آهن با پوشش گالوانیزه. مغزی کلاهک از جنس برنج فورج شده یا پلیمری. خارج از ملک مشترک، مدفون و نصب شده روی شیر قطع و وصل.

نام‌های رایج

محفظه / لوله محفظه / محفظه شیر انشعاب / محفظه تلسکوپی

شماره سریال

D10023

جنس چدنی
نوع کاربرد محصول جانبی

 

ابعاد

سایز انشعاب

حداقل طول محفظه

حداکثر طول محفظه

حداقل قطر داخلی

لوله داخلی

قطر دنده اتصال به شیر

انشعابات ¾ و ½ و 15007502845.5
انشعابات  ¼ 1 و ½ 1 و 249070051.597.5