انتخاب صفحه

Fire-Fighting Valve Cover   /  دریچه شیر آتش نشانی


 

 

 

تعریف و کاربرد

  • جهت دسترسی به شیرآتش نشانی مدفون در سطح معابر عمومی.

ویژگی ها

  • تولید شده از جنس چدن داکتیل بر اساس استاندارد DIN EN 1693
  • تولید و تست براساس استاندارد BS EN 124 Class D400.
  • پوشش مناسب با ضخامت 250میکرون با طیف رنگی دلخواه مشتری
  • استفاده از پیچ و پین های فولادی در اتصال درب و بدنه دریچه با پوشش گالوانیزه گرم.

 

محل نصب

  • در معابر عمومی و خیابان ها.

نام های رایج
دریچه آتش نشانی / دریچه آتش نشانی 15*13 / دریچه 15*13