انتخاب صفحه

  Collar (for ِDuctile Pipes)   /   کولار جهت لوله ای چدن

 

 

 

 

تعریف و کاربرد

  • جهت فلنج دار کردن لوله های چدنی و برای اتصال به شیرآلات و اتصالات فلنج دار می باشد.

 

ویژگی 

  • استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531.
  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 

 نام های رایج
فکولار / کولار بولتد گلند / رابط دوسر ساکت

 

نکات کلیدی

  • به هنگام استفاده سطح مقطع برش خورده لوله دارای برش صاف و عمود باشد.
  • جهت آب بندی قسمت بولتدی که لوله داخب اتصال می شود از واشر بولتد گلندی به همراه بولتد گلند استفاده می شود.
  • دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود براساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.