انتخاب صفحه

Check Valve |Type C |M - F Thread

شیر یکطرفه|ورودی مغزی دار|مدل C

 

 

 

  •   تعریف و کاربرد

این شیر برای جلوگیری از برگشت آب به داخل لوله انشعاب و شبکه توزیع استفاده می شود. عملکرد شیر براساس تغییرات فشار آب  در طرفین آن می باشد. چه بسا آب برگشتی به علت آلوده بودن، آب داخل شبکه را نیز آلوده و باعث مشکلات بهداشتی شود و یا اینکه احتمالا شیر یکطرفه آب گرم در تاسیسات داخلی به درستی عمل ننماید و به تبع آن، آب داغ وارد کنتور شده و باعث از کار افتادن آن گردد.

  • نام های رایج
    شیر یکطرفه ورودی مغزی دار / شیر خودکار ورودی مغزی دار
  • محل نصب
    داخل ملك درون حوضچه کنتور/ داخل ملك درون تابلو انشعاب.

بعد از کنتور و بعد از شیر فلکه

  • نکات کلیدی
    هنگام نصب به جهت فلش حک شده روی بدنه دقت شود.

شیر بابد به صورت افقی نسبت به زمین نصب گردد.