انتخاب صفحه

Check Valve |Type A |F - F Thread

شیر یکطرفه|دنده ساده|مدل A

 

 

 

 

 •  تعریف و کاربرد
  این شیر برای جلوگیری از برگشت آب به داخل لوله انشعاب و شبکه توزیع استفاده می شود. عملکرد شیر براساس تغییرات فشار آب  در طرفین آن می باشد. چه بسا آب برگشتی به علت آلوده بودن، آب داخل شبکه را نیز آلوده و باعث مشکلات بهداشتی شود و یا اینکه احتمالا شیر یکطرفه آب گرم در تاسیسات داخلی به درستی عمل ننماید و به تبع آن، آب داغ وارد کنتور شده و باعث از کار افتادن آن گردد.
 • نام های رایج
  شیر یکطرفه دنده ساده / شیر خودکار دنده ساده
 • محل نصب
  داخل ملك درون حوضچه کنتور/ داخل ملك درون تابلو انشعاب.

بعد از کنتور و قبل از شیر فلکه

 • نکات کلیدی
  هنگام نصب به جهت فلش حک شده روی بدنه دقت شود.

شیر بابد به صورت افقی نسبت به زمین نصب گردد.