انتخاب صفحه

ریخته گری برنز


این شرکت در راستای رسیدن به تولید محصول با کیفیت، کنترل خود را از اولین مرحله تولید که همان ریخته گری است آغاز نموده و تحولات جدید و بزرگی را در این زمینه انجام داده است.

  • کوره های ذوب : ذوب و تلقیح مواد اولیه با درصد خلوص بالا و در دمای حدود 1250 درجه ساتیگراد و ذوبریزی در دمای 1150درجه سانتیگراد.
  • قالب گیری : قالبگیری و ماهیچه گیری از مدل های ساخته شده توسط ماسه های صنعتی انجام میگیرد که با تکنولوژی جدید و به روز استفاده شده در کارخانه، درصد ضایعات و عیوب ریخته گری تا حد بسیار زیادی کاهش و سرعت تولید و کیفیت افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
  • ذوب ریزی : ذوب ریزی پس از تائیدیه مسئول آزمایشگاه در دمای معین و خاصی انجام میگیرد.