استانداردها

جواز صنایع

(پروانه بهره برداری)

گواهینامه استاندارد ملی ایران

اخذ گواهینامه استاندارد ملی برای شیرآلات ساختمانی فلکه و یکطرفه در سال 1397

گواهینامه استاندارد ملی ایران

اخذ گواهینامه استاندارد ملی برای شیرهای توپی دستی جهت تامین آب آشامیدنی در ساختمان‌ها در سال 1397

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 مدیریت کنترل کیفیت در سال 1393

گواهینامه مدیریت سازمان در قبال محیط زیست

دریافت گواهینامه ISO14001:2015 مدیریت سازمان برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست در سال 1393

گواهینامه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی

دریافت گواهینامه ISO45001:2018 مدیریت سازمان برای کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی در سال 1396

گواهینامه تعالی سازمانی

دریافت گواهینامه EFQM در جهت پیشرفت و تعالی سازمان

سیستم مدیریت یکپارچه

دریافت گواهینامه IMS جهت تایید یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت سازمان

تندیس نوآوری و ابتکار

اخذ تندیس ابتکار و نوآوری در طراحی و تولید اتصالات چدنی جهت اتصال لوله‌های پلی اتیلن در سال 1379

گواهینامه بزرگان صنعت

انتخاب به عنوان شرکت برتر سال و حضور در جمع بزرگان صنعت ایران در سال 1382