کنتور آب و ملزومات

 • فیلتر

 • مکانیزم اندازه‌گیری

  خشک

  نیمه خشک

 • بخش نمایشگر

  تخت

  زاویه‌دار

 • حالت نصب

  افقی

  عمودی

 • جنس

  برنجی

کنتور مولتی جت

کنتور مولتی جت خشک تخت

مکانیزم اندازه‌گیری خشک
بخش نمایشگر تخت
حالت نصب افقی
کنتور مولتی جت

کنتور مولتی جت خشک زاویه‌دار

مکانیزم اندازه‌گیری خشک
بخش نمایشگر زاویه‌دار
حالت نصب افقی
مهره بازو

مهره بازو برنجی

جنس برنجی