شیر فلکه کشویی برنجی

شیر فلکه کشویی برنجی

تعریف و کاربرد

این شیر برای قطع و وصل جریان اضطراری آب لوله کشی داخل ملک به کار می‌رود. عملکرد این شیر به گونه‌ای است که جریان آب در آن توسط بندآورنده جریان کشویی که به شکل گوه می‌باشد کنترل می‌شود. هنگامی که شیر در حالت باز می‌باشد نباید لبه بندآر با آب در تماس باشد تا از خوردگی آن جلوگیری شود.

نام‌های رایج

شیر فلکه / شیر گیت والو

محل نصب

داخل حوضچه کنتور و یا تابلو انشعاب بعد از شیر یکطرفه

نکات کلیدی

هنگامی که شیر کامل در بسته شد می‌بایست به اندازه یک ربع باز شود.

دما و فشار کاری

دمای کاری: بین 2 تا 35 درجه سانتی گراد / فشار کاری: 10 اتمسفر (pn10)

شماره سریال

V-27422

جنس برنج
آب‌بندی گیت والو
ورودی توپیچ
خروجی توپیچ