شیر یکطرفه ورودی روپیچ برنجی

شیر یکطرفه ورودی روپیچ برنجی

تعریف و کاربرد

این شیر برای جلوگیری از برگشت آب به داخل لوله انشعاب و شبکه توزیع استفاده می‌شود. عملکرد شیر بر اساس تغییرات فشار آب در طرفین آن می‌باشد. چه بسا آب برگشتی به علت آلوده بودن، آب داخل شبکه شهر را نیز آلوده و باعث مشکلات بهداشتی شود و یا اینکه احتمالاً شیر یکطرفه آب گرم در تاسیسات داخلی شبکه به درستی عمل ننماید و به تبع آن، آب داغ وارد کنتور شده و باعث از کار افتادن آن گردد.

نام‌های رایج

شیر یکطرفه ورودی مغزی‌دار / شیر خودکار ورودی مغزی‌دار

محل نصب

داخل حوضچه کنتور و یا تابلو انشعاب بعد از کنتور و بعد از شیر فلکه

نکات کلیدی

هنگام نصب به جهت فلش حک شده روی بدنه دقت شود. شیر باید به صورت افقی نسبت به زمین نصب گردد.

دما و فشار کاری

دمای کاری: بین 2 تا 35 درجه سانتی گراد / فشار کاری: 10 اتمسفر (pn10)

شماره سریال

V-25312

جنس برنج
آب‌بندی دریچه‌ای
ورودی روپیچ
خروجی توپیچ