شیر قطع و وصل بال والو روپیچ برنجی

شیر قطع و وصل بال والو روپیچ برنجی

تعریف و کاربرد

شیری است که به صورت یک چهارم دور باز و بسته می‌شـود. این شیر برای قطع و وصل جریان آب قبل از درب ورودی ملک به لحاظ مدیریتی استفاده می‌شود. همچنین این شیر زمانی که حادثه‌ای بین شیر انشعاب تا اطاقچه کنتور اتفاق می‌افتد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکان ارائه و تولید با اتصالات پوش فیت نیز وجود دارد.

نام‌های رایج

شیرانشعاب / شیر قطع و وصل / شیر محفظه

محل نصب

خارج ملك مشترک، مدفون در زیر محفظه

نکات کلیدی

کلاهك شیر می‌بایست به سمت بالا باشد. جهت قطع و وصل آب می‌بایست 90 درجه درجهت ساعتگرد آچار را بچرخانیم.

دما و فشار کاری

دمای کاری: بین 2 تا 35 درجه سانتی گراد / فشار کاری: 16 اتمسفر (pn16)

شماره سریال

V-22111

جنس برنج
آب‌بندی بال والو
ورودی روپیچ
خروجی روپیچ