شیر شبکه بال والو روپیچ برنجی

شیر شبکه بال والو روپیچ برنجی

تعریف و کاربرد

شیر شبکه، شیری است که با یک چهارم دور باز و بسته می‌شود. این شیر، روی کمربند یا لوله فلزی برای قطع و وصل اضطراری و گرفتن انشعاب از شبکه توریع آب نصب می‌گردد. امکان ارائه و تولید با اتصالات پوش فیت نیز وجود دارد.

نام‌های رایج

شیر انشعاب / شیر شبکه بال والو / شیر شبکه توپی

محل نصب

خارج ملك مشترک مدفون بر روی کمربند متصل به لوله انتقال توزیع آب قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی

شیر می‌بایست از سمت آچارخور به کمربند متصل شود. رزوه‌های کمربند می‌بایست مطابق رزوه‌های شیر شبکه از نوع ساده مطابق استاندارد باشد.

دما و فشار کاری

دمای کاری: بین 2 تا 35 درجه سانتی گراد / فشار کاری: 10 اتمسفر (pn10)

شماره سریال

V-21111

جنس برنج
آب‌بندی بال والو
ورودی روپیچ
خروجی روپیچ