شیر شبکه پلاگ والو کوپلی برنزی

شیر شبکه پلاگ والو کوپلی برنزی

تعریف و کاربرد

شیر شبکه، شیری است که با یک چهارم دور باز و بسته می‌شود. این شیر، روی کمربند یا لوله فلزی برای قطع و وصل اضطراری و گرفتن انشعاب از شبکه توزیع آب نصب می‌گردد. امکان ارائه و تولید با اتصالات 5 لایه نیز وجود دارد.

نام‌های رایج

شیرانشعاب / شیر شبکه / شیر کمربند / شیر یکسر اتصال

محل نصب

خارج ملک مشترک، مدفون بر روی کمربند متصل به لوله انتقال توزیع آب قرار می‌گیرد.

نکات کلیدی

جهت باز و بسته کردن شیر، می‌بایست ابتدا مهره ته شیر باز گردد و سپس ضربه کوچکی به قسمت انتهایی نری شیر زده شود و پس از باز کردن شیر، مجدداً مهره بسته شود. شیر می‌بایست از سمت آچارخور به کمربند متصل شود. رزوه‌های کمربند می‌بایست مطابق رزوه‌های شیر شبکه از نوع ساده مطابق استاندارد باشد.

دما و فشار کاری

دمای کاری: بین 2 تا 35 درجه سانتی گراد / فشار کاری: 10 اتمسفر (pn10)

شماره سریال

V-11213

جنس برنز
آب‌بندی پلاگ والو
ورودی روپیچ
خروجی کوپلی