دریچه گرد فاضلابی پلیمری

 دریچه گرد فاضلابی پلیمری

تعریف و کاربرد

استانداردهای رعایت شده در تولید BS EN124 Class A15 و BS 583 4 می‌باشد. مناسب جهت استفاده در محدوده عابرین پیاده و دوچرخه‌سواران. جهت نصب بر روی انشعاب فاضلاب خانگی. تولید شده از مواد پلی‌پروپیلن. قابل ارائه با درب چدنی یا پلیمری.

نام‌های رایج

دریچه گرد فاضلابی پلیمری / دریچه فاضلابی

شماره سریال

p10006

جنس پلیمری
نوع کاربرد دریچه

مشخصات

ابعاد ورودی

قطر پایین

قطر بالا

ارتفاع

فشار تست

فشار ایمن

1302601802103.7 تن1.5 تن