پایه کنتور پلیمری

پایه کنتور پلیمری

تعریف و کاربرد

نشیمنگاه کنتور جهت جلوگیری از تماس با خاک و ممانعت از خوردگی، جلوگیری از جابجایی کنتور بر اثر نیروی جانبی و فشاری. قابل ارائه برای انشعابات ½ اینچ و ¾ اینچ و 1 اینچ. قابل نصب داخل حوضچه یکپارچه. تولید شده از مواد پلی پروپیلن (P.P). دارای تیغه و شبکه‌های توخالی جهت تثبیت بهتر.

شماره سریال

p10003

جنس پلیمری
نوع کاربرد محصول جانبی
 

مشخصات

مدل

ابعاد خارجی

حداقل و حداکثر عمق نشیمنگاه

آکس تیغه‌های نگهدارنده کنتور

”½ و ”¾150×15020×6011
1”125×12520×5010