پایه شیر انشعاب پلیمری

پایه شیر انشعاب پلیمری

تعریف و کاربرد

نشیمنگاه شیر انشعاب جهت جلوگیری از چرخش شیر هنگام باز و بستن شیر و جلوگیری از نشست و پایین رفتن شیر انشعاب. قابل ارائه برای انشعابات ½ و ¾ اینچ. تولید شده از مواد پلی پروپیلن (P.P). قابل ارائه در 2 مدل شبکه‌ای توخالی (مستطیل) و تخت (مربع). دارای تیغه و شبکه‌های توخالی جهت تثبیت بهتر در خاک.

نام‌های رایج

پایه شیر انشعاب پلیمری / پایه محفظه پلیمری / پایه شیر محفظه پلیمری

شماره سریال

p10002

جنس پلیمری
نوع کاربرد محصول جانبی
 

مشخصات

مدل

ابعاد خارجی

حداقل و حداکثر عمق نشیمنگاه

آکس تیغه‌های نگهدارنده کنتور

تخت140×14020-5060
مشبک265×5518-4060