محفظه پلیمری

محفظه پلیمری

تعریف و کاربرد

جهت دسترسی و هدایت آچار محفظه به شیر انشعاب مدفون استفاده می‌گردد. قابل ارائه برای انشعابات ½ اینچ و ¾ اینچ و 1 اینچ. تولید و تست بر اساس استاندارد BS 5834-4. تولید شده از مواد پلی پروپیلن (P.P). در دو مدل متفاوت 70و 90 سانتیمتری با توجه به حد یخبندان. خارج از ملک مشترک.

قابل ارائه در

-تمام پلیمری / -بدنه و لوله داخلی پلیمری با کلاهک چدنی / -بدنه پلیمری و لوله داخلی گالوانیزه و کلاهک چدنی

نام‌های رایج

محفظه / لوله محفظه پلیمری / محفظه شیر انشعاب

شماره سریال

p10001

جنس پلیمری
نوع کاربرد محصول جانبی

 

مشخصات

مدل

حداکثر طول

محفظه ‌(cm)

حداقل قطر داخلی

لوله داخلی (cm)

قطر دنده اتصال به شیر (mm)

تعداد دنده بر اینچ

(Thread/Inch)

کوتاه / 70 سانتی40-70284611
بلند / 90 سانتی55-90284611