رویدادها

1400

شیراز

بررسی تخصصی طرح تامین کیت انشعاب آب

تیر 1400

سمنان

آشنایی با استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط با لوازم کیت انشعاب آب و اصول...

خرداد 1402

زاهدان

کارگاه آموزشی و عملی بررسی کیفی و کمی کیت انشعاب آب با لوله پنج لایه