انتخاب صفحه

موسسین شرکت


احمد طالع ماسوله

 احمد طالع ماسوله

 

  محمدکریم زرین بال ماسوله

 

 

هیات مدیره


 

ابولفضل طالع ماسوله


تحصیلات       :     کارشناس عمران

سمت            :     مدیرعامل

ایمیل             :    manager@kanco.ir

اصغر طالع ماسوله


تحصیلات       :     کارشناس مدیریت

سمت            :     نائب رئیس هیآت مدیره و مدیر کارخانه

ایمیل             :    atm@kanco.ir

محمدکریم زرین بال ماسوله


تحصیلات       :     کارشناس برق و قدرت

سمت            :     رئیس هیآت مدیره و مدیر کنترل کیفیت

ایمیل             :    mkz@kanco.ir

چارت سازمانی