انتخاب صفحه

جواز صنایع

(پروانه بهره برداری)

گواهینامه استاندارد ملی ایران


اخذ گواهینامه استاندارد ملی برای شیرهای فلکه و یکطرفه یه سال 1390

 

گواهینامه سیستم مدیریت در کیفیت


دریافت گواهینامه ISO9001:2008 مدیریت کنترل کیفیت ار موسسه TUV به سال 1387

گواهینامه بزرگان صنعت


انتخاب بعنون شرکت برتر سال و حضور در جمع بزرگان صنعت ایران به سال 1382

تندیس نوآوری و ابتکار


اخذ تندیس ابتکار و نوآوری در طراحی و تولید اتصالات چدنی جهت لوله های پلی اتیلن به سال 1379