انتخاب صفحه

 

P.P Water Meter Box   /   حوضچه کنتور یکپارچه


 

 

تعریف و کاربرد

  • دریچـه کنتـور جهـت محافظت از کنتور و شـیرآلات انشـعاب و دسترسـی آسـان بـرای قرائـت کنتـور اسـتفاده می شـود.
  • قابل ارایه با درب چدنی یا پلیمری.
  • مناسب جهت استفاده در محدوده عابرین پیاده و دوچرخه سواران
  • قابل استفاده برای انشعابات تا سایز یك اینچ

ویژگی ها

  • تولید شده از مواد پلی پروپیلن P
  • تولید و تست مواد  بر اساس استاندارد BS 5834-4.
  • تولید و تست براساس استاندارد BS EN 124 Class A15.
  • قفل 5پر از جنس پلی پروپیلن برای درب پلیمری / آلومینیوم برای درب چدنی.

 

محل نصب

  • داخل ملك مشترک در مکانی در دسترس و قابل روئت.

نام های رایج
حوضچه کنتور / حوضچه یکپارچه / حوضچه کنتور یکپارچه / حوضچه 40*30