انتخاب صفحه

P.P Curb Valve Box   /   محفظه پلیمری شیر قطع و وصل


تعریف و کاربرد

  • جهت دسترسی و هدایت آچار محفظه به شیر انشعاب مدفون استفاده می گردد.
  • قابل ارائه برای انشعابات ½ اینچ و ¾ اینچ و 1اینچ

ویژگی ها

  • تولید و تست بر اساس استاندارد BS 5834-4.
  • تولید شده از مواد پلی پروپیلن (P.P)
  • در دو مدل متفاوت 70و 90سانتیمتری با توجه به حد یخبندان

قابل ارائه در 3 مدل

  1. تمام پلیمری.
  2. بدنه و لوله داخلی پلیمری با کلاهك چدنی.
  3. بدنه پلیمری و لوله داخلی گالوانیزه و کلاهك چدنی.

محل نصب

خارج از ملك مشترک

نام های رایج
محفظه / لوله محفظه پلیمری / محفظه شیر انشعاب