انتخاب صفحه

 

 

P.P Curb Valve Seat   /   پایه پلیمری شیر قطع و وصل


 

 

تعریف و کاربرد

  • نشیمنگاه شیر انشعاب جهت جلوگیری از چرخش شیر هنگام باز و بستن شیر.
  • جلوگیری از نشست و پایین رفتن شیر انشعاب.
  • قابل ارائه برای انشعابات ½ و ¾ اینچ

ویژگی ها

  • تولید و تست بر اساس استاندارد BS 5834-4.
  • تولید شده از مواد پلی پروپیلن P
  • قابل ارائه در 2مدل شبکه ای توخالی (مستطیل) و تخت (مربع).
  • دارای تیغه و شبکه های توخالی جهت تثبیت بهتر در خاک

محل نصب

  • خارج از ملك مشترک مدفون در زمین

نام های رایج
پایه شیر انشعاب پلیمری / پایه محفظه پلیمری / پایه شیر محفظه پلیمری