انتخاب صفحه

 

 

Sewage Hinged Cover    /    دریچه انشعاب فاضلاب

 

 

 

تعریف و کاربرد

  • جهت نصب و  دسترسی به تجهیزات فاضلاب نصب میگردد.
  • مناسب جهت استفاده در محدوده عابرین پیاده ، دوچرخه سواران.

ویژگی ها

  • تولید شده از جنس چدن خاکستری بر اساس استاندارد DIN EN 1691
  • تولید و تست براساس استاندارد BS EN 124 Class A15.
  • پوشش مناسب با ضخامت 250میکرون با طیف رنگی دلخواه مشتری

 

محل نصب

  • خارج ملك مشترک .

نام های رایج
دریچه فاضلاب/ دریچه گیت والو