انتخاب صفحه

 

Water Meter Cover A15   /   A15 دریچه کنتور 40*30 کلاس

 

تعریف و کاربرد

  • جهت دسترسی به کنتور و شیرآلات انشعاب که روی حوضچه یا اطاقچه کنتور نصب می شوند.
  • مناسب جهت استفاده در محدوده عابرین پیاده و دوچرخه سواران
  • قابل استفاده برای انشعابات تا سایز یك اینچ

ویژگی ها

  • تولید شده از جنس چدن خاکستری بر اساس استاندارد DIN EN 1691
  • تولید و تست براساس استاندارد BS EN 124 Class A15.
  • قفل 5پر از جنس برنج / آلومینیوم جهت تسهیل در باز و بست درب.
  • پوشش مناسب با ضخامت 250میکرون با طیف رنگی دلخواه مشتری

 

محل نصب

  • داخل ملك مشترک در مکانی در دسترس و قابل روئت.

نام های رایج
دریچه کنتور / دریچه کنتور 40*30/ دریچه 40*30