انتخاب صفحه

Blanked socket (for PE Pipes)   /   درپوش ساکت جهت لوله ای پلی اتیلن

 

 

تعریف و کاربرد

  • جهت کور کردن و انسداد لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ویژگی 

  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 

نام های رایج
کورکن پلی اتیلن/ درپوش ساکتی