انتخاب صفحه

 

 Collar (for PE Pipes)   /   کولار بولتد گلندی جهت لوله ای پلی اتیلن

 

 

 

تعریف و کاربرد

  • به عنوان رابط در اتصال دو لوله و همچنین برای تعمیرات لوله هنگام ترکیدگی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ویژگی 

  • استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531.
  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 

نام های رایج
کولار پلی اتیلن / کولار بولتد گلند پلی اتیلن / رابط دوسر بولتد گلندی