انتخاب صفحه

 

 Double Flanged Pipe (for ِDuctile Pipes)   /   لوله تطویل جهت لوله ای چدن

 

 

 

 

تعریف و کاربرد

  • به جهت جبران فاصبله بین دو لوله با اتصال فلنج دار از این قطعه استفاده می گردد.

ویژگی 

  •  استاندارد فلنج بر اساس DIN EN 1092 - 2.
  • استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531.
  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 نام های رایج
لوله تطویل / لوله دو سر فلنج

نکات کلیدی

  • به جهت آب بندی قسمت فلنجدار از واشر تخت لاستیکی یا منجیتدار استفاده می شود..
  • دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود براساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.