انتخاب صفحه

 Flange socket (for ِDuctile Pipes)   /   فلنج ساکت جهت لوله ای چدن

 

 

 

تعریف و کاربرد

  • جهت گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی آب استفاده می شود.

ویژگی 

  •  استاندارد فلنج بر اساس DIN EN 1092 - 2.
  • استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531.
  • استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

 نام های رایج
سه راه فلنجی / سه راه سه سر فلنج / سه راه فلنجدار

نکات کلیدی

  • سوراخ های هر سه فلنج می بایست به گونه ای باشند که قطعات متصل، در راستای عمود قرار بگیرند.
  • به جهت آب بندی قسمت فلنجدار از واشر تخت لاستیکی یا منجیتدار استفاده می شود.
  • جهت آب بندی قسمت بولتدی که لوله داخب اتصال می شود از واشر بولتد گلندی به همراه بولتد گلند استفاده می شود.
  • دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود براساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.