انتخاب صفحه

 حک شماره سریال


در این مرحله، بر روی کلیه شیرهای تولیدی، شماره سریال منحصر بفرد حک می شود.این شماره سریال شامل عدد و حروف است و بیانگر:

1-نام شیر     2-نوع آلیاژ     3-سال تولید     4-ماه تولید     5-شمارنده قطعه

را در دل خود جای داده است. کلیه این شماره ها در آرشیو و وب سایت شرکت ثبت و بایگانی می گردد و قابلیت پیکیری را هم برای شرکت و هم برای مصرف کننده فراهم میکند.