انتخاب صفحه

ماشینکاری و شات بلاست


پس از اینکه محصولات در مرحله قبل ریخته گری شد و ماسه زدایی اولیه صورت گفت و قطعات احتمالی  معیوب جداسازی گردید، محصولات ریخته گری شده سالم را شات بلاست کرده و سپس عملیات ماشینکاری روی آنها صورت می گیرد.

  • شات بلاست : این مرحله از فرایند تولید برای رسیدن به صافی سطح بالا و عاری از ماسه و ... خود دارای 2 مرحله مختلف میباشد.
    • خاک گیری : زدایش ما سه های سطحی چسبیده به سطح قطعه.
    • پرداخت کاری : جهت رسیدن به حداکثر صافی سطح و حذف تمامی ماسه های چسبیده در خلل و فرج قطعه.
  • ماشینکاری : ماشینکاری و تراش کلیه قطعات توسط دستگاه های تراش تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک زیر نظر مهندس کنترل کیفیت و تکنسین های با تجربه توسط ابزار دقیق صورت می گیرد. با استفاده از این تجهیزات خطای انسانی تا حدقابل ملاحظه ای کاهش یافته و می توان آن را تقریبا صفر درنظر گرفت.