انتخاب صفحه

اتصالات فلنجدار

-


کلیه اتصالات تولید شده در این شرکت ازجنس چدن داکتیل با گرید GGG40 و بر اساس استاندارد بین المللی DIN1693 تولید می شوند و کنترل ابعادی آنها بر اساس استاندارد بین المللی ISO 2531:2009 انجام می گیرد و در طراحی و اجرای قسمت فلنجی اتصالات از استاندارد DIN 1092-2 استفاده شده است.

جهت مشاهده جزئیات هر محصول بر روی تصویر محصولکلیک نمایید.